Slavnostní schůze ke 120 výročí založení sboru

Hostovlickým hasičům je stodvacet let, ale věří, že ještě víc jich mají před sebou...

Úctyhodné jubileum, které u jedince znamená buď "konec činnosti" nebo značné ochabnutí sil, je v případě SDH Hostovlice naopak charakterizováno oživením, zintenzivněním činnosti kolektivu, založeného 29.6. 1889 (obecním starostou byl Matěj Hudík z čp. 2, první výbor pracoval ve složení: Starosta Matěj Kropáček, Velitel František Boháč, jednatel Antonín Mašín, pokladník Matěj Hudík a náměstek Josef Klečka). Historií sboru se prolínají období úspěšná i krizová - snad nejhorší to bylo v 80. letech minulého století, kdy téměř hrozil zánik. Naštěstí v r. 1989 (sboru bylo rovných 100 let) se jubileum stalo impulsem k rozvoji činnosti - opravdové oživení a zlepšení nadchází až počátkem XXI. století. Sbor je zařazen do JPO V a věnuje se i kultuře a sportu. V r. 2008 již počtvrté v řadě vyhrál v soutěži okrsku č. 7 a zúčastnil se sedmi soutěží v našem okrese i na Žďársku, Pardubicku, Havlíčkobrodsku. Práce zahrnuje pomoc při boji s následky vichřic, vydatných dešťů, aj. - čištění silnic od bláta, vyčerpávání studní, odstraňování padlých stromů a větví.

Ještě k začátkům. Při založení měl sbor 16 členů a 31 přispívajících. Skvělé etapa hostovlických hasičů nastává od r. 1906 , kdy ředitel místní školy Václav Chadraba činnost sboru velice povznesl. Stal se starostou a velitelem Čáslavské župy, členem výboru České hasičské jednoty. Velmi dobré období první republiky končí počátkem II. světové války. V roce 1944 byl kolínským gestapem zatčen Břetislav Ludmila za odboj. Starosta Okresní hasičské jednoty, krajský velitel, organizační referent Zemského hasičského výboru v Praze a jednatel sboru v Hostovlicích byl 13.8. ráno zatčen a vězněn v Terezíně. Domů se již nevrátil. Po těžké nemoci zemřel 9.8. 1945 v Praze. V dalších letech činnost občas stagnovala, jak již bylo uvedeno (vymyká se rok 1955, kdy hostovlické požární družstvo vyhrálo okrskovou i okresní soutěž).

Vraťme se k oslavám. Slavnostní schůzi SDH Hostovlice se konala 17.1. v hostinci U Chovatelů (v areálu ČSCH). Jedenadvacet členů doplnilo 50 hostů (představitelé obce, okresního vedení hasičů, přátelé z okolních sborů, zástupci místních organizací: TJ, chovatelé, Svaz žen). Program obohatily hostovlické ženy, které přišly hasičům popřát a zazpívat. Čestná uznání SDH Hostovlice obdrželi Jaroslav Joska ml., Michal Kropáček, Tomáš Sus, Ladislav Kořínek a Petr Kaňka, čestná uznání Okresního sdružení hasičů ČMS Kutná Hora Jaroslav Joska st., Josef Kropáček, Zdeněk a Jaroslav Stehlíkové, Milan Miláček a Luboš Myslivec. Medaile Za věrnost byla udělena Karlu Jeřábkovi, Za zásluhy Miroslavu Růžičkovi. Plány jsou smělé, rozvoj viditelný. Věřme, že v jubilejním roce to bude ještě lepší!

Josef Kropáček, velitel SDH Hostovlice
(OBZORY Kutnohorska, číslo 5/ ročník 20)
26.03.2009 20:26:48
johny.martin
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one