Významní členové SDH Hostovlice

Kropáček Josef ml., Chadraba Václav, Ludmila Břetislav, Kropáček Antonín, Hruška Stanislav,

Čepek Václav, Oliva František, Stehlík Václav, Meduna Václav a Vávra Josef.


Kropáček Josef ml.

     Narodil se 10.12.1961 v Čáslavi. Celý svůj život prožil v rodných Hostovlicích v č.p.: 9. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Čáslavi - obor zootechnik. Po vojenské povinné službě roku 1982 se stal členem TJ Hostovlice, kde působil ve výboru až do roku 2007. V roce 1990 byl zvolen starostou obce Hostovlice. Fuknci starosty vykonával dvě volební období. Následně se stal členem obecního zastupitelstva až do roku 2009. Také působil jako kronikář obce až do roku 2009.
     V roce 1989 se stal členem SDH Hostovlice. Později byl zvolený jednatelem sboru a od roku 2007 se naplno věnuje SDH Hostovlice. Sbor, který nebyl příliš úspěšný, začíná být nejlepším na okrsku. V roce 2008 Josef Kropáček je jmenovaný do funkce velitele SDH Hostovlice. Za velení Josefa Kropáčka sbor dosahuje velmi příznivých výsledků a naplno se věnuje kulturním akcím v obci.
     Slavnostní schůze k 120. výročí založení sboru se konala 17. ledna 2009, kterou Josef Kropáček z velké části velmi dobře připravil. Na této schůzi mu bylo uděleno čestné uznání Okresního sdružení hasičů ČMS Kutná Hora. Bohužel oslav, které měli být zakončeny Hostovlickou proudnicí se nedožil. Josef Kropáček 22. května 2009 ve věku 47 let podlehl zákeřné nemoci. Ze světa odešel plný nápadů, plánů a nadějí. S uznávaným Josefem Kropáčkem jsme se navždy rozloučili 27. května 2009 na hřbitově v Okřesanči. SDH Hostovlice tak přišlo o svého velitele a nejlepšího člena.


Chadraba Václav

     Se narodil 5.9.1861 v Potěhách. Při působení na školách ve Skuhrově a v Souňově založil v těchto obcích hasičské sbory. Po odchodu byl jimi jmenován čestným členem. 1.dubna 1906 je jmenován ředitelem na škole v Hostovlicích. Okamžitě se zapojuje do činnosti místního sboru. Funkci jednatele vykonává svědomitě plných 19 let.
     Od roku 1924 je členem výboru hasičské župy Čáslavské. Od roku 1926 vykonává funkci starosty Čáslavské župy hasičské.
    Vykonává funkci velitele okr. hasičské jednoty a je členem výboru Zemské hasičské jednoty.
Řídícím učitelem byl do 30.6.1925. Po odchodu do penze se již plně věnuje pouze práci ve výboru Čáslavské župy hasičské.
    Mimo tuto činnost je aktivně zapojen v práci osadního zastupitelstva. Založil a vedl Čáslavský učitelský pěvecký sbor, který koncertoval na různých akcích okresu. Jako milovník divadla pečoval o dětské divadelní představení, která hrály děti na místní škole.
     Dále byl jednatelem Vodního družstva Hostovlice, které provedlo meliorace na katastru Hostovlic (tehdy pod ně patřil Okřesaneč).


Ludmila Břetislav

     Se narodil 2.3.1897 v Libici nad Doubravou v učitelské rodině. Zde vychodil i obecnou školu. Po studiích na reálce a učitelském ústavu v Kutné Hoře učiteloval ve svém rodišti pouze jeden a půl měsíce. Potom působil jako zastupující učitel v Kněžicích a v Čáslavi.
     Dne 24.7.1920 nastupuje do školy v Hostovlicích.
    Při mobilizaci 25.10.1921 byl odveden na měsíc k horskému pluku na Slovensko, a 25.11.1921 byl pověřen vedením České nár. obecné školy v Havrani, okres Most. Zde byl celý rok, po té se opět vrátil do Hostovlic, kde se stal definitivním učitelem. V červenci 1938 je jmenován ředitelem místní školy. Jako učitel se nebál jít svou cestou. Byl dlouholetým předsedou spolku Budeč Čáslavská, který vydával vlastivědný sborník Poddoubraví. Pracoval v obecní samosprávě, v sociálních a kulturních spolcích v Hostovlicích.
     Nejvíce se však věnoval práci v hasičstvu. V letech 1930-1931 je náměstkem, 1931-1938 jednatelem hasičského sboru v Hostovlicích. Roku 1938 se stává starostou Okresní Hasičské jednoty v Čáslavi a posléze organizačním referentem  a členem Zemského hasičského výboru v Praze.
     Dne 13. září 1944 v 8 hodin ráno je zatčen kolínským gestapem. Byl vězněn v pevnosti Terezin. Měl vězeňské číslo MP1560, a zvláštní označení XYZ a KA, což znamenalo nebezpečný vězeň.
     Po osvobození Terezína byl odvezen do Prahy do nemocnice velmi nemocen. Zde také 9.8.1945 umírá. Obdržel vyznamenání im memoriam "Československý válečný kříž". Dne 9. června 1946 mu byla v chodbě školní budovy odhalena pamětní deska.


Kropáček Antonín

    Se narodil v březnu 1865 v Hostovlicích č.p.: 9. Jednatelem hasičů je 1903-1906 a pokladníkem celých 31 let (1905-1936). V letech 1887-1907 je starostou osady Hostovlice a 1900-1904 i obce Hostovlice.
     V roce 1906 zakládá vodní družstvo, které provedlo meliorace na 700 ha. V roce 1908 je zvolen předsedou okresní organizace agrární strany. Roku 1910 se stává členem okresního výboru v Čáslavi, a jejím až do roku 1936. Okresním předsedou agrární strany je v letech 1908-1935. Od roku 1920 až do své smrti je předsedou hospodářského družstva skladištního, které patří mezi nejlepší v republice. Roku 1921 založil v Hostovlicích elektrárenské družstvo.


Hruška Stanislav

     Je dalším velmi činným a spolehlivým členem. V letech 1925-1931 je jednatelem sboru. Roku 1931 přebírá od Olivy Fr. funkci velitele, kterou vykonává 20 let, do roku 1951.


Čepek Václav

     Je starostou sboru v letech 1906-1936, což je plných 30 let. Mimo tuto činnost je v letech 1912-1919 osadním starostou, a 1915-1919 starostou obecním.


Oliva František

    Je činný hlavně v hasičstvu. Od roku 1893 je členem výboru až do roku 1931. Když to spočítáme, tak je to úctyhodných 38 let.
     V letech 1893-1902 je pokladníkem, a do roku 1905 vykonává 26 let funkci velitele. V roce 1931 končí ve výboru, a je jmenován čestným členem.


Stehlík Václav

     Vykonává v letech 1936-1949 funkci starosty hasičského sboru. Tedy rovných 13 let. Za jeho starostování se podařilo roku 1937 po šesti letech šetření zakoupit stříkačku.
    V dubnu 1937 je u fi. Stratílek ve Vysokém Mýtě objednána stříkačka model 353 s motorem o výkonu 35 HP za 21 400,- Kč, 200 m hadic se šroubením č. 10 za 5 400,- Kč. Dne 29.8.1937 je slavnostní předání stříkačky.


Meduna Václav

     Vykonává funkci náměstka sboru v letech 1906-1927 (21 let). Mimo to je činný i v obci. V letech 1907-1912 a 1919-1923 starostou obce.


Vávra Josef

     Je jeden z mála hasičů, který je velmi činný v hasičstvu jak před II. svět. válkou, tak i po roce1948. V letech 193 až 1949 je posledním náměstkem, a od roku 1951-1964 je velitelem sboru.
11.09.2008 09:42:52
johny.martin
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one